1. třída- ZVÍŘÁTKOVÁ

Věk dítěte:

2,5 - 3,5 roku

Počet dětí ve třídě:

25 dětí

Charakteristika třídy

Zvířátkovou třídu navštěvuje 25 dětí ve věku 2,5 – 3,5 roku. Vždy několik dětí k 1.9. ještě nedovrší věk tří let, proto tyto děti mají nepravidelnou docházku a jsou v adaptaci podstatně delší dobu. Tyto děti mají zcela individuální vzdělávací nabídku. U většiny dětí se postupně dobře vyvíjí primární spolupráce. Do jazykových aktivit se tyto děti zapojují nadšeně, ale výsledky, vzhledem k věku dětí, jsou malé. Především v této třídě je dbáno na sebeobsluhu dětí a získání primárních hygienických i společenských návyků.

Jak to u nás ve třídě vypadá?

Jak třída naplňuje školní vzdělávací program ?

Přirozený běh světa

Děti poznávají střídající se roční doby, pozorují změny v přírodě, v počasí. Seznamují se s přírodninami, ze kterých vyrábí obrázky, skřítky Podzimníčky, draky. K poznání přírody využíváme i pokusy- např. při tání ledu na vodu sledujeme její čistotu. Povídáme si o ekologii- jak přírodu chránit a pomáhat jí. Poznáváme různá prostředí- les, park, život na louce i ve vodě. K tomu využíváme krásné okolí naší MŠ. O přírodu se staráme i na školní zahradě, kde pěstujeme bylinky a květiny v našem truhlíku a seznamujeme se s tím, co k růstu potřebují. Zapojujeme se i do výtvarných soutěží zaměřených na přírodu, kde jsme již získaly několik ocenění. 

Zvířátka nás provází celý školní rok. Seznamujeme se se životem zvířat domácích i volně žijících, s jejich mláďaty, užitkem. Navštěvujeme EKO farmu, kde je poznáváme zblízka. Hrajeme si na ně, stavíme pro ně chlév i les. Posloucháme nahrávky jejich hlasů. Zpíváme o nich písničky u klavíru s hudebními nástroji. Využíváme kostýmy zvířat při dramatizacích pohádek o nich. Volně žijícím pomáháme sběrem kaštanů a žaludů. 

Hrou na lékaře poznáváme lidské tělo a učíme se, jak se o ně správně starat. Např. hrou s dentální hygieničkou a dráčkem Zubíkem.

.