Jednotlivé třídy jsou pojmenovány se zřetelem k věku dětí a jejich názvy se odrážejí v interiéru těchto tříd. Podle možností a s akcentem na estetično jsou vybavovány třídy i veřejné prostory školy tak, aby jako mozaika zapadaly do celkové koncepce školy
„Jak být Pardubákem v Pardubicích“.

Všechny třídy jsou k 1.9. naplňovány podle aktuálního věku dětí - po ukončení přijímacího řízení. Třídní kolektiv se tedy může měnit příchodem či odchodem dětí vyššího věku.

Třídy mateřské školy

Třída Zvířátková

Třída zvířátková

25 dětí ve věku 2,5 - 3,5 roku

Třída Pohádková

Třída pohádková

25 dětí ve věku 3,5 - 5 let

Třída Písmenková

Třída písmenková

25 dětí ve věku 5 - 7 let