Mensa ČR

Denní režim ve škole

Provozní doba mateřské školy

Mateřská škola je otevřena od 06.30 hod. do 16.30 hod.

Denní režim má především výchovný význam. Závazný je jen čas podávání hlavního jídla a dodržování minimálního času pro pobyt venku a odpočinek dětí.

Příchod dětí do MŠ je pro 1. a 2. třídu zpravidla do 8.30 hod., pro 3. třídu do 8.00 hod.
Odchod po obědě je pro 1. a 2. tř. od 12.15 hod., pro 3. tř. od 12.30 hod.
Odchod odpoledne pro 1. a 2. tř. nejdříve od 14.45 hod. a pro 3. tř. od 14.30 hod.

 

 Od příchodu dítěte do MŠ probíhají tyto činnosti:

  • HRY: Jsou spontánní, vycházejí ze zájmů a potřeb dětí
  • JAZYKOVÁ CHVILKA
  • CVIČENÍ
  • PŘESNÍDÁVKA: Od 8.00 do 9.00 hod., dle aktuální situace ve třídě.
  • ŘÍZENÉ ČINNOSTI: Mohou být individuální, skupinové či kolektivní.
  • POBYT VENKU: S odchodem od 9.30 do 10.00 hod. - podle tříd, ročního období a aktuálního počasí. V letních měsících většinu činností přenášíme na školní zahradu.
  • OBĚD: 1. třída - 11.30 hod., 2. třída - 11.45 hod., 3. třída - 12.00 hod.
  • ODPOLEDNÍ ODPOČINEK: Po obědě, kdy je respektována individuální potřeba dětí.
  • SVAČINA: Po spánku a hygieně.
  • HRY A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI: Do rozchodu dětí domů. Dětem je předkládána pestrá nabídka.

 

PITNÝ REŽIM PO CELÝ DEN POBYTU DĚTÍ V MŠ

Rychlý kontakt

Mateřská škola Koníček
Bulharská 119,
530 03 Pardubice
IČ:70 94 40 75
+420 466 611 447
Datová schránka: 5azks4x

Zřizovatel školy

Magistrát města Pardubice

Magistrát města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1/1,
530 02 Pardubice
www.pardubice.eu