Mensa ČR

Spolupracujeme s rodiči, MŠ a ZŠ

Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je i navázání spolupráce naší školy s MŠ Na Valech Chrudim, ZŠ Kyjevská a ZŠ Bratranců Veverkových.

Další důležitou součástí ŠVP jsou akce jednorázového charakteru, které jsou vždy s předstihem začleněny do třídního vzdělávacího programu. Pro tento školní rok se jedná zejména o tyto aktivity:

 • škola v přírodě
 • realizace loutkových představení na naší scéně
 • uskutečnění profesionálních představení divadla Drak v prostorách mat. školy
 • návštěva VČG i jiných výtvarných výstav včetně doprovodných programů
 • návštěva muzea s prohlídkou pardubického zámku
 • návštěva Krajské knihovny v Pardubicích
 • exkurze na státní závodiště
 • exkurze na zimní stadion
 • 3 - 4 výlety během školního roku

 

Do této oblasti patří i spolupráce s rodiči a veřejností, která přináší obohacení forem i obsahu výchovné práce a vytváří kvalitnější vztahy: dítě – učitel, učitel – rodič a pozitivně působí i na vztahy v kolektivu všech pracovnic školy.

Jedná se zejména o:

 • zpřístupnění široké veřejnosti výtvarné galerie našich dětí:“ Zelená brána“
 • nabídka odborné pedagogické literatury pro rodiče – možnost výpůjčky
 • den otevřených dveří pro nové zájemce o naši školu
 • při vstupu nových dětí do MŠ - adaptační období (zkrácený pobyt v MŠ, účast rodičů při činnostech v MŠ)
 • společné i třídní schůzky s možnou prohlídkou celé školy
 • besídky na třídách - Vánoce, Den matek
 • prezentace výsledků zájmových činností dětí formou ukázkových hodin s účastí rodičů
 • informativní nástěnky pro rodiče o výchovném programu v průběhu týdne
 • aktuální nabídka kulturních pořadů a akcí pro děti ve dnech volna
 • výchovné poradenství a doporučení spolupráce s PPP
 • spolupráce s rodinou před vstupem dětí do ZŠ: neformální beseda s rodiči
 • prezentace školy pomocí „kouzelného stromu“ s pracemi dětí z Písmenkové třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Koníček
Bulharská 119,
530 03 Pardubice
IČ:70 94 40 75
+420 466 611 447
Datová schránka: 5azks4x

Zřizovatel školy

Magistrát města Pardubice

Magistrát města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1/1,
530 02 Pardubice
www.pardubice.eu