Mensa ČR

Školní vzdělávací program

Jak být Pardubákem v Pardubicích

Podstata našeho školního vzdělávacího programu vychází z poznatků lékařů, psychologů a pedagogů, kteří dokazují, že většinu toho, co dítě ve věku 3 – 6 let prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé, a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimorodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – zhodnotí a najde své uplatnění.

V rodině dítě poznává své nejbližší okolí, ale mezi 3. a 4. rokem již chce zpravidla více. V této chvíli nastupuje mateřská škola, která probouzejícímu se človíčku nenásilně nabízí cestu dál.

Naše mateřská škola Koníček mezi mnoha cestami upřednostňuje nejen pozvolné začlenění dítěte do přírodního koloběhu světa, který jde ruku v ruce s oslavami velkých svátků, ale chceme jít dál a zasít do srdcí našich dětí podhoubí zdravého patriotismu k městu, ve kterém žijeme. (Odtud název naší školy: Koníček.) Rádi bychom docílili toho, aby se děti naší školy dívaly kolem sebe vnímavýma očima, probudily svou fantazii a uvědomily si, že v našem městě je plno obdivuhodných míst a žilo zde i mnoho zajímavých lidí. Dále se snažíme, přes elementární možnosti chápání dětí předškolního věku, o rozšíření jejich vědomí složitosti současného světa okolo nás.

Konkrétní obsah školního vzdělávacího programu

 

Základní integrované bloky:

  • Přírozený běh světa (jaro, léto, podzim, zima, lidé, počasí, zvířata, svět,…)
  • Velké svátky (Vánoce, Velikonoce – lidové zvyky)
  • Jak být Pardubákem v Pardubicích (Naše MŠ a my v ní – historie MŠ, Pardubický festival a Velká pardubická, Pardubice - město perníku, Pardubice - město sportu, Parky Pardubic, Vynálezci Pardubic, Moderní Pardubice, Staré Pardubice a jejich pověsti)
  • Současný svět okolo nás (seznámení s PC, fantazie a skutečnost, nenásilná příprava dětí na vstup do ZŠ,…)

 

Z těchto základních integrovaných bloků vychází podrobně rozpracované konkrétní integrované bloky třídních vzdělávacích programů. Tyto základní integrované bloky na sebe přirozeně navazují, ale vzhledem k jedinečnosti výuky v mateřské škole prolínají vším děním a jsou ve vzájemné interakci.

 

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola Koníček
Bulharská 119,
530 03 Pardubice
IČ:70 94 40 75
+420 466 611 447
Datová schránka: 5azks4x

Zřizovatel školy

Magistrát města Pardubice

Magistrát města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1/1,
530 02 Pardubice
www.pardubice.eu