Mensa ČR

Platby školné a stravné

Školné

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.
Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.

Pro školní rok 2023/2024 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 555,-Kč/měsíc.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole.

Stravné se vybírá na 1 měsíc dopředu a to zálohově vždy po 20. v měsíci. Platba se uskutečňuje bankovním převodem, rodiče při příjmu dítěte do MŠ obdrží číslo účtu a Variabilní symbol. Platba v hotovosti pouze ve vyjímečných případech.

Výše měsíční zálohy je stanovena na 1 020,- Kč.   /   800,- Kč pro děti , které chodí pravidelně po obědě,   1 080,- Kč za celý den pro děti s OŠD a 860,- Kč, když děti s OŠD chodí pravidelně po obědě domů. Zálohy jsou stanoveny na plný počet odebraných obědů a svačin za rok .

Celková částka za den (oběd a dvě svačiny ) činí  51,- Kč, pro děti s OŠD 54,- Kč.

Cena přesnídávky činí 11,- Kč, oběda 29,- Kč, odpolední svačina 11,- Kč . Děti s OŠD platí za přesnídávku 11,- Kč, oběd 32,- Kč, svačina 11,- Kč.

 

Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 8.00 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává oběd i svačina.

Vyúčtování záloh stravného probíhá  2x ročně v 9. a  1. měsíci. Přeplatky jsou vráceny bezhotovostně na účty rodičů, v případě hotovostních plateb jsou vráceny hotově.

 

Způsob placení

Školné a stravné je možné hradit bezhotovostně na účet školy. Ve vyjímečných případech  na základě dohody  i hotově v MŠ.

Číslo účtu: 38631561/0100
VS: doplňte číslo přidělené Vašemu dítěti
KS: není uveden
SS: není uveden
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Rychlý kontakt

Mateřská škola Koníček
Bulharská 119,
530 03 Pardubice
IČ:70 94 40 75
+420 466 611 447
Datová schránka: 5azks4x

Zřizovatel školy

Magistrát města Pardubice

Magistrát města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1/1,
530 02 Pardubice
www.pardubice.eu