Mensa ČR

Platby školné a stravné

Školné

V souladu s novelou § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a novelou vyhlášky č. 74/2005  Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

Rada města Pardubic svým usnesením č. R/3621/2024 ze dne 05.06.2024 stanovuje měsíční úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Pardubice a mateřských školách při základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice

na období školního roku 2024/2025 s účinností od 01.09.2024 ve výši 830 Kč.

 

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole.

Stravné se vybírá na 1 měsíc dopředu a to zálohově vždy po 20. v měsíci. Platba se uskutečňuje bankovním převodem, rodiče při příjmu dítěte do MŠ obdrží číslo účtu a Variabilní symbol. Platba v hotovosti pouze ve vyjímečných případech.

Výše měsíční zálohy je stanovena na 1 020,- Kč.   /   800,- Kč pro děti , které chodí pravidelně po obědě,   1 080,- Kč za celý den pro děti s OŠD a 860,- Kč, když děti s OŠD chodí pravidelně po obědě domů. Zálohy jsou stanoveny na plný počet odebraných obědů a svačin za rok .

Celková částka za den (oběd a dvě svačiny ) činí  51,- Kč, pro děti s OŠD 54,- Kč.

Cena přesnídávky činí 11,- Kč, oběda 29,- Kč, odpolední svačina 11,- Kč . Děti s OŠD platí za přesnídávku 11,- Kč, oběd 32,- Kč, svačina 11,- Kč.

 

Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 8.00 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává oběd i svačina.

Vyúčtování záloh stravného probíhá  2x ročně v 9. a  1. měsíci. Přeplatky jsou vráceny bezhotovostně na účty rodičů, v případě hotovostních plateb jsou vráceny hotově.

 

Způsob placení

Školné a stravné je možné hradit bezhotovostně na účet školy. Ve vyjímečných případech  na základě dohody  i hotově v MŠ.

Číslo účtu: 38631561/0100
VS: doplňte číslo přidělené Vašemu dítěti
KS: není uveden
SS: není uveden
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Rychlý kontakt

Mateřská škola Koníček
Bulharská 119,
530 03 Pardubice
IČ:70 94 40 75
+420 466 611 447
Datová schránka: 5azks4x

Zřizovatel školy

Magistrát města Pardubice

Magistrát města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1/1,
530 02 Pardubice
www.pardubice.eu